pozor

Tu sa ešte pracuje a zverejnené informácie slúžia len na orientačné účely.

naše rady pre vás


mzdová kalkulačka

Vypočítajte si čistú mzdu

Mzdová kalkulačka 2024

Orientačný výpočet pre rok 2024 a zamestnanca pracujúceho v hlavnom pracovnom pomere, bez prídavkov na deti.


Hrubá mzda      Čistá mzda     Cena práce

   750,00 €         615,50 €      1 021,49 €

   800,00 €        650,57 €      1 089,60 € 

   900,00 €        720,72 €       1 225,80 €

1 000,00 €        790,86 €                         1 362,00 €

1 100,00 €         861,01 €                          1 498,20 €

1 200,00 €        931,15 €                           1 634,40 €

1 300,00 €        1 031,30 €                          1 770,60 €

1 400,00 €        1 071,45 €                          1 906,80 €

1 500,00 €        1 141,59 €                           2 043,00 €


Minimálne odvody na zdravotné poistenie v roku 2024

Od roku 2023 sa zaviedol minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca, ktorý nie je zároveň poistencom štátu, SZČO, zdravotne postihnutý atď. V takomto prípade je potrebné platiť minimálne odvody zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Pre rok 2024 ide o sumu životného minima vo výške 268,88 eura. Znamená to, že zamestnanec musí zaplatiť na zdravotných odvodoch v roku 2024 minimálne 40,32 eura mesačne (483,98 eur ročne). Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. V prípade, že zdravotné odvody nedosahujú minimálnu výšku, kalkulačka vás na túto skutočnosť upozorní v poznámke pod výpočtami. 
ten správny životopis

Vytvorte si jednoduchý životopis

Vzor životopisu

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko

Juraj Jánošík

Adresa              

Sedmokrásková 16, Terchová

Telefón              

0903 123 456

E-mail              

udenac@treska.sk

Dátum narodenia

1. april 1998

Národnosť        

slovenská

 

VZDELANIE 

2017-2022                 Univerzita Komenského v Bratislave, Manažment     cestovného ruchu

2013-2017                 Stredná bilingválna škola, Obchodná akadémia J. Slotu, Žilina 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2023 – trvá                 CK Satur – administrátor sezónnych ponúk

2021 - 2022               obec Terchová – vedúci turistických sprievodcov, školiteľ

2019 - 2020               obec Terchová – turistický sprievodca, predaj vstupeniek

2017 - 2018               METRO Cash & Carry Žilina – dokladanie tovaru 

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI  

Nemecký jazyk –  C1

Anglický jazyk –  B2 

ZRUČNOSTI 

MS Word, Excel, PowerPoint - pokročilý

Jednoduché a podvojné účtovníctvo - pokročilý

Maturita a certifikát v programe Omega od firmy KROS, a.s.

Vodičský preukaz typu B, aktívny vodič - 50 000 km

ZÁUJMY

Šport, fitnes, cestovanie, historické knihy a rekreačne šerm

PROFESIONÁLNY CIEĽ

Získavanie nových pracovných skúseností a rozšírenie svojich vedomostí v danej oblasti.

 
Aktuality

Čo je dôležité v roku 2024 ?

Dôležité dátumy a čísla, na ktoré treba pamätať v roku 2024
 
 
Podanie žiadosti o zúčtovanie dane (RZD) zamestnávateľom za rok 2023: do 15. februára 2024, na riadne vyplnenom predpísanom tlačive, spolu s potvrdeniami o príjme od všetkých ostatných zamestnávateľov, od ktorých ste v roku 2023 poberali príjem.
 
Žiadosť si môžete podať u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého ste poberali príjem v minulom roku.
O RZD môže požiadať len taký zamestnanec, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti a nemal príjmy zo zahraničia (dôchodcovia, živnostníci, ak mali príjmy z prenájmu si musia urobiť daňové priznanie sami).
RZD sa musí vykonať do 31.3.2024.
 
V prípade záujmu, nechať si spraviť ročné zúčtovanie u iného zamestnávateľa Vám bude potvrdenie vydané osobne, poštou alebo emailom od 5.2.2024 na pobočke, pre ktorú ste prácu vykonávali.
 
Príjem do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023: je 2 461,41 € ( t.j. polovica nezdaniteľnej čiastky – 4 922,82 €).
 
Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024 je 268,88 € / mesačne
 
60% zo životného minima (nepostihnuteľná čiastka pri exekúciách): 143,33 € / mesiac
 
100% zo životného minima ak sa jedná o exekúciu u dôchodcu, t.j. 268,88 €/mesiac
 
Minimálna mzda od 1.1.2024 : 750,- € / mesačne, resp. 4,31 €/hod
 
Príplatky ku mzde za prácu v sobotu: + 2,155 €
Príplatky ku mzde za prácu v nedeľu: + 4,310 €
Príplatky ku mzde za prácu v noci: + 1,724 €
Príplatky ku mzde za prácu vo sviatok: + 4,310 €
 
Nezdaniteľná čiastka v roku 2024: 470,54 € / mesačne (5 646,48 € / rok)
 
Nepostihnuteľná základná suma pri exekúcii v roku 2024: 376,43 € / mesačne
 
Max. zárobok na dohodu evidovaného nezamestnaného (od 01.07.2023 do 30.06.2024) sa zvýšil limit zárobku na 268,88 € / mesačne.
 
Max. platnosť dohody evidovaného nezamestnaného : 40 dní

Iné 

Zo života Stegiho :-)


Stegosaurus („zastrašený/platňový jašter“) je veľmi dobre známy platňochrbtý dinosaurus (Stegosauria). Stegosaurus je známy z pozostatkov 80 jedincov, pričom mnohé kostry sú kompletné, a poznáme dokonca aj kostené štítky, ktoré mu nahusto chránili krk a menej husto boky. Žil pred 155 až 148 miliónmi rokov, nájdený na západe Severnej Ameriky, v období neskorej Jury.

Najvýraznejším znakom Stegosaura sú rady kosoštvorcových kostených platní, vyrastajúcich z jeho chrbta, krku a chvosta. Aj napriek tomu, že je to jeden z najintenzívnejšie skúmaných dinosaurov, odborníci sa dlho nevedeli dohodnúť, ako boli platne na chrbte Stegosaura usporiadané, pretože neboli spojené s kostrou, ale iba uložené v kožovitom obale. Výskumníci dlho predpokladali, že boli celkom súmerné. Nedávne štúdie však ukázali, že boli umiestnené striedavo, pričom najväčšie, sa nachádzali v oblasti bokov a dosahovali až metrovú výšku.

Na účel týchto kostených platní existovali rôzne názory. Vedci sa pôvodne domnievali, že chránili Stegosaura pred útokmi dravých dinosaurov. Táto hypotéza je dnes veľmi nepravdepodobná, pretože aj tie najvyššie platne tvorila veľmi krehká kosť, proti mocným čeľustiam predátorov, akým bol napríklad Allosaurus, tak poskytovali len veľmi chabú ochranu. Oveľa pravdepodobnejšie je, že tieto dobre prekrvené chrbtové platne pravdepodobne slúžili na reguláciu teploty. Keď sklonil hlavu a platne otočil k slnku, slnečné teplo mohlo oveľa rýchlejšie zohriať mohutné telo. Keď chcel svoju telesnú teplotu znížiť, stačilo sa mu postaviť zadnou časťou k slnku, aby krvou zásobené platne vyžarovali telesné teplo. Ďalšia teória hovorí, že platne slúžili na predvádzanie sa a pomáhali samcom a samiciam rovnakého druhu, aby sa navzájom rozoznávali.

Zdroj: Wikipédia (https://sk.wikipedia.org/wiki/Stegosaurus)


Nenašli ste odpoveď? Pýtajte sa