Naše služby

Temporary staffing / Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov umožňuje sprostredkovanie zamestnania pre kandidátov u našich klientov.  


Prečo mať dočasne pridelených zamestnancov?

Pretože prebratím kompletnej personálnej a mzdovej agendy vám ušetríme nie len čas, ale aj peniaze. Zabezpečíme vám ľudí presne podľa vašich požiadaviek a zároveň vás odbremeníme od kontaktu so štátnymi úradmi (sociálna poisťovňa, daňové úrady, zdravotné poisťovne). Touto službou Vám hlavne pomôžeme zabezpečiť bezproblémový chod spoločnosti z hľadiska personálu v prípade, že máte nedostatok zamestnancov, náhly nárast produkcie, nárazovú prácu, záskok pri dovolenkách, chorobe, absencii, materskej dovolenke.  


Výhody: 
1. Okamžité vyriešenie nedostatku pracovných síl
2. Prebratie a zabezpečenie kompletnej administratívnej a personálnej agendy
3. Celková úspora financií znížením nákladov na vedenie mzdovej a personálnej agendy
4. Odbremenením od množstva administratívnych úkonov Vám ostáva čas na Vašu hlavnú obchodnú činnosť
5. Pracovnoprávne a mzdové poradenstvo podľa aktuálnej legislatívy


Ako vyberáme zamestnancov?  

Základom každej firmy sú jej zamestnanci, preto k vyhľadávaniu a výberu pracovnej sily pristupujeme zodpovedne a individuálne podľa potrieb klienta.  

V prvom rade disponujeme databázou uchádzačov, z ktorých vyberáme kandidátov presne pre Vás. Používame taktiež externé zdroje, inzercie na pracovných portáloch, a najmä naše dlhoročné skúsenosti a profesionálny personál, ktorý vie rýchlo reagovať na akúkoľvek Vašu požiadavku a situáciu.

Uchádzačov si pozývame na osobný pohovor, kde zisťujeme ich kvalifikáciu a motiváciu.

V tomto výberovom procese si takisto ako našich klientov , vážime aj každého jedného uchádzača o prácu.

Recruitment / nábor


Recruitment  sa zameriava na vyhľadávanie a predselekciu uchádzačov a  vhodných kandidátov na požadované pozície u klienta.

 

Prečo využiť službu recruitment?


Pretože ponúkame efektívne zastrešenie celého náborového procesu, či už sa jedná o jednorazové vyhľadanie zamestnanca alebo veľké nábory pre spoločnosti. Ponúkame individuálny prístup a široké spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché manuálne práce, až po kandidátov s určitým stupňom odbornosti.

payroll / Personálne a mzdové služby


Personálne a mzdové služby umožňujú odbremeniť Vašich zamestnancov v administratíve od výkonu rutinných a monotónne sa opakujúcich činností.

V čom služba spočíva?

V rámci tejto služby prevezmeme za nášho klienta celú mzdovú a personálnu agendu od začiatku pracovného pomeru, cez spoľahlivé spracovanie miezd zamestnancov, až po úkony spojené s trvaním ako aj ukončením pracovného pomeru. Poskytovaním tejto služby Vám šetríme značnú časť nákladov a čas, ktorý tak môžete efektívnejšie využívať na hlavnú obchodnú činnosť a taktiež odbremenený od nutnosti zamestnávať vlastných mzdových účtovníkov a požiadaviek s tým spojených.


Čo všetko zahŕňa táto služba?

1. výpočet miezd zamestnancov  

2. prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní

3. spracovanie bankových príkazov 

4. výkazy do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne

5. ročné zúčtovanie dane zamestnancom alebo vystavenie potvrdenia o zrazených  preddavkoch

6. mzdové listy

7. zápočty odpracovaných rokov

8.evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia

Máte ďalšie otázky? Pýtajte sa